Trace Your Product

TraceThai News

เชิญร่วมสัมมนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอินทรีย์

24 เม.ย. 66 พัทลุง/ 2 พ.ค. 66 เชียงราย/ 22 พ.ค. 66 นครราชสีมา
ลงทะเบียนวันนี้ คลิก
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมอบรม TraceThai ปี 2566

10 จังหวัดเท่านั้น
เชียงใหม่ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ จันทบุรี ปราจีนบุรี

ลงทะเบียนวันนี้ คลิก
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

คลิปเปิดงานสัมมนา 8 ตุลาคม 2563

"นำเสนอผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพ

คลิปเปิดงานสัมมนา 9 มิถุนายน 2563

"การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

ความร่วมมือ สนค. และ ธ.ก.ส.

ร่วมกันสนับสนุนการใช้งานบล็อกเชน ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข่าว)
https://www.commercenewsagency.com/...

Documents