ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ทันที

ข่าวสาร TraceThai

เชิญร่วมสัมมนาระบบตรวจสอบย้อนกลับเกษตรอินทรีย์

24 มิ.ย. 67 ชุมพร
26 มิ.ย. 67 สุราษฎร์ธานี
28 มิ.ย. 67 สงขลา

ลงทะเบียนวันนี้ คลิก
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เสวนา จ.พัทลุง 24 เมษายน 2566

สัมมนา TRACETHAI ข่วง เสวนาการพัฒนาสินค้าไทยสู่เกษตรอินทรีย์มูลค่าสูงและยั่งยืน

เสวนา จ.เชียงราย 2 พฤษภาคม 2566

สัมมนา TRACETHAI ข่วง เสวนาการพัฒนาสินค้าไทยสู่เกษตรอินทรีย์มูลค่าสูงและยั่งยืน

เสวนา จ.นครราชสีมา 22 พฤษภาคม 2566

สัมมนา TRACETHAI ช่วง เสวนาการพัฒนาสินค้าไทยสู่เกษตรอินทรีย์มูลค่าสูงและยั่งยืน

บรรยาย การเพิ่มโอกาสการค้าด้วยเกษตรอินทรีย์ จ.พัทลุง

โดย นายณรงค์ คงมาก บจก.วิสาหกิจเพื่อสังคมเกษตรกรลุ่มน้ำปากพนัง (24 เมษายน 2566)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

บรรยาย การเพิ่มโอกาสการค้าด้วยเกษตรอินทรีย์ จ.เชียงราย

โดย นางสาวพิชญาภา ณรงค์ชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูดำเหมยซานเกษตรพอเพียง (2 พฤษภาคม 2566)

บรรยาย การเพิ่มโอกาสการค้าด้วยเกษตรอินทรีย์ จ.นครราชสีมา

โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย (22 พฤษภาคม 2566)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

บรรยาย เทคนิคการค้าเกษตรอินทรีย์ผ่านออนไลน์

โดย นายสรยุทธ อังคณานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญการตลาดออนไลน์และ Line Certified Coach (22 พฤษภาคม 2566)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

บรรยาย ความสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์

โดย ศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ ม.ธรรมศาสตร์ (22 พฤษภาคม 2566)
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

คลิปเปิดงานสัมมนา 8 ตุลาคม 2563

"นำเสนอผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพ

คลิปเปิดงานสัมมนา 9 มิถุนายน 2563

"การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

ความร่วมมือ สนค. และ ธ.ก.ส.

ร่วมกันสนับสนุนการใช้งานบล็อกเชน ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข่าว)
https://www.commercenewsagency.com/...

เอกสาร