ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าได้ทันที

ข่าวสาร TraceThai

คลิปเปิดงานสัมมนา 8 ตุลาคม 2563

"นำเสนอผลการศึกษาและแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ก กรุงเทพ

คลิปเปิดงานสัมมนา 9 มิถุนายน 2563

"การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์"
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก

ความร่วมมือ สนค. และ ธ.ก.ส.

ร่วมกันสนับสนุนการใช้งานบล็อกเชน ในการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ (ข่าว)
https://www.commercenewsagency.com/...

เอกสาร